decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Seizoen / jaargetijde

Een seizoen of jaargetijde is een jaarlijks terugkerende periode van 3 maanden. Het tropisch jaar van de aarde is ingedeeld in 4 jaargetijden: lentezomerherfst en winter. Overigens vallen deze jaargetijden vooral in de gematigde tot hogere breedten samen met duidelijk te onderscheiden klimatologische periodes. In de tropen is het altijd zomer, of blijken de seizoenen op een heel andere wijze. In het oude Egypte onderscheidde men bijvoorbeeld maar drie seizoenen, en in Indonesië kent men de droge en natte moesson.

A season or season is an annually recurring period of 3 months. The tropical year of the earth is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. Incidentally, these seasons especially in the temperate to higher latitudes coincide with clearly distinguishable climatic periods. In the tropics it is always summer, or the seasons appear in a completely different way. For example, in ancient Egypt there were only three seasons, and in Indonesia the dry and wet monsoons were known

De seizoenen ontstaan door de hellingshoek van de aardas ten opzichte van de as van haar baan rond de zon.

The seasons are created by the angle of inclination of the earth’s axis relative to the axis of its orbit around the sun.

In de astronomie begint een jaargetijde op het moment dat de zon op de keerkring of evenaar komt. Dat gebeurt op een nauwkeurig gedefinieerd tijdstip op of rond 21 juni, dat verschilt van jaar tot jaar. In schrikkeljaren valt het begin van een seizoen veelal een dag eerder.

In astronomy, a season begins when the sun hits the tropic or equator. That happens at a precisely defined time on or around June 21, which varies from year to year. In leap years, the start of a season usually falls one day earlier.

In de meteorologie wordt met administratieve seizoenen gewerkt die men laat beginnen op de eerste dag van maartjuniseptember en december. Men spreekt in dat geval van de meteorologische lente, zomer, herfst en winter.

Meteorology uses administrative seasons that start on the first day of March, June, September and December. In that case one speaks of the meteorological spring, summer, autumn and winter.

Voor afbeeldingen van de vier jaargetijden (in onder andere de Friese staartklok) worden godinnen gebruikt. Flora als godin van de lente, de zomer wordt uitgebeeld door Ceres, de herfst door Pomona of Bacchus en Vesta met het vuur voor de winter.

Pictures are used for depictions of the four seasons (in the Frisian tail clock, among others). Flora as Picture of spring, summer is represented by Ceres, autumn by Pomona or Bacchus and Vesta with the fire for winter.

Het woord seizoen wordt in veel situaties in een andere betekenis gebruikt. Men spreekt dan steeds van seizoen, nooit van jaargetijde.

The word season is used in a different meaning in many situations. One always speaks of season, never season.

Spreekt een reisbureau of hotel van het seizoen of het hoogseizoen, dan bedoelt men ongeveer de periode van juni tot september, de tijd waarin de meeste mensen op vakantie gaan. Soms onderscheidt men het zomerseizoen en het winterseizoen. Het laatste is dan omstreeks de jaarwisseling. Deze seizoenen hebben geen vast gedefinieerde begin- en einddatum.

When a travel agency or hotel speaks of the season or the high season, they mean approximately the period from June to September, the time when most people go on holiday. Sometimes a distinction is made between the summer season and the winter season. The last is around the turn of the year. These seasons do not have a fixed start and end date.

Andere seizoenen zijn: voetbalseizoen, schaatsseizoen, orkaanseizoen, bloeiseizoen enz. Het betreft hier steeds een deel van het jaar waarin bepaalde natuurverschijnselen voorkomen of bepaalde activiteiten geschieden.

Other seasons are: football season, skating season, hurricane season, flowering season, etc. This always concerns a part of the year in which certain natural phenomena occur or certain activities take place.

Er zijn ook contexten waarin het woord seizoen niets meer te maken heeft met een jaargetijde, maar eerder een groot deel van het jaar, soms zelfs een heel jaar, omvat.

There are also contexts in which the word season  no longer has anything to do with a season, but rather a large part of the year, sometimes even an entire year,

Herfst

  

Het is weer herfstgeworden, wind, regen, kouder.

 
 

Let op! Je wijkt af van het aantal personen waarvoor dit recept ontwikkeld is. Bereiding, video, kook- en oventijden en keukenspullen kunnen hierdoor ook afwijken. Lees de tips

 
 

Zo lukt het altijd!

  • vaak met video’s en foto’s
  • in kortere stappen
  • ideaal om mee te koken

Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit de olie in een koekenpan en bak de vegaspeckjes in 5 min. krokant. Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Vet de quichevorm in. Bekleed ondertussen de quichevorm met het bladerdeeg. Klop de eieren los met de crème fraîche en nootmuskaat. Voeg de vegaspeckjes en kaas toe. Verdeel het mengsel over de bodem van de quichevorm. Bak de quiche in het midden van de oven in ca. 45 min. goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat 10 min. afkoelen op een rooster.

 

combinatietip:

Lekker met fijngesneden bieslook.

bewaartip:

Je kunt de quiche 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. Serveer op kamertemperatuur of verwarm losjes afgedekt met aluminiumfolie ca. 20 min. in de oven op 160 °C.

Good to eat in May

Spring is almost here!  Why should you eat vegetables and fruits in season?  Plenty of reasons including the fact that veggies and fruits in season are more nutritious, more tasty, and that it’s easier on your wallet than their non-season counterparts!  Since it’s almost Spring, here’s a load of delicious Paleo Spring Recipes to try – salads, soups, asparagus, artichokes, spinach, avocados and more!

Salad

Strawberry Mango Spinach Salad by Get Inspired Everyday

 

Meaning of Seasonal

The meaning of seasonal is that linked to a season some are related to the period of the year, other meaning can be that in a certain season some festivities are linked to that season, say for instance that carnaval is happening, many will know that that happens before the Easter (four weeks) and that festifall has to do with the period just for easter and also has to do with the period of lesser eating food and lesser drinking. The dutch call it “vasten” 

The season that you have Carnival is before Spring begins which is a season, but is in the Winter period!

De betekenis van seizoensgebonden is dat gekoppeld aan een seizoen, sommige gerelateerd zijn aan de periode van het jaar, een andere betekenis kan zijn dat in een bepaald seizoen sommige festiviteiten aan dat seizoen zijn gekoppeld, bijvoorbeeld dat carnaval plaatsvindt, velen zullen weten dat dat gebeurt voor Pasen (vier weken) en dat feest heeft te maken met de periode alleen voor Pasen en heeft ook te maken met de periode van minder eten en minder drinken. Nederlanders noemen het “vasten”

Het seizoen dat je carnaval hebt is voordat de lente begint, wat een seizoen is, maar in de winterperiode!

Examples of seasonal in a Sentence

What does seasonal bound food mean, in the media, in news!
The increased price of fuel and what that does to many other products and services.
Seasonal work such as in arable farming, greenhouse horticulture, events, tourists, etc.

Wat betekent seizoensgebonden eten of drinken, in de media, in het nieuws!

De verhoogde prijs van brandstof en wat dat doet met heel veel andere producten en dienstenSeizoens gebonden werk zoals in de akkerbouw, glas-tuinbouw, evenementen, toeristen etc.

loading
×
error: Content is protected !!