Thuis

 

Nice warm breeze, hello sunshine, easy life, have a wonderful summertime.

Secties in seizoenen op Rip.nl

The sections are divided into the four seasons so Winter Spring Summer Fall:

De secties zijn verdeeld in de vier seizoenen

Each seasonal-section is divided into sections for articles about food, trips, news and photos.

Elk seizoen is weer verdeeld in artikelen over voedsel, trips, nieuws en beeldmateriaal

  Site is still in progress so have some patience!

  Site is nog in bewerking dus graag een beetje geduld.

   

                                         Winter       Spring       Summer        Fall

  Food ->                            x                 x                      x                   x

  news ->                          x                 x                       x                   x

  Photos ->                      x                 x                       x                   x

  Trips ->                          x                 x                       x                   x

   

                                                     Winter    Lente    Zomer    Herfst

  voedsel/recepten                x                 x                x              x

  nieuws                                       x                 x                x              x

  beeldmateriaal                    x                 x                x              x

  uitstapjes                              x                 x                x              x

   

   

  Meteorologische Seizoenen

   

  Noordelijk halfrond

  Lente: 1 maart t/m 31 mei
  Zomer: 1 juni t/m 31 augustus
  Herfst: 1 september t/m 30 november
  Winter: 1 december t/m 28 februari

  Zuidelijk halfrond

  Lente: 1 september t/m 30 november
  Zomer: 1 december t/m 28 februari
  Herfst: 1 maart t/m 31 mei
  Winter: 1 juni t/m 31 augustus

  Astronomische Seizoenen

   

  Noordelijk halfrond

  Lente: 21 maart t/m 20 juni
  Zomer: 21 juni t/m 20 september
  Herfst: 21 september t/m 20 december
  Winter: 21 december t/m 20 maart

  Zuidelijk halfrond

  Lente: 21 september t/m 20 december
  Zomer: 21 december t/m 20 maart
  Herfst: 21 maart t/m 20 juni
  Winter: 21 juni t/m 20 september

  Wereldkaart Noordelijk halfrond